Uw besparing, onze zorg!

Recyclen katalysatoren

Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen van afval wordt steeds belangrijker. INKOPER MKB ziet dit ook en zorgt als inkoopcollectief dat dit voor haar klanten ook op de juiste wijze gefaciliteerd kan worden. Dit bewerkstelligen wij door goede samenwerking met onze afvalinzamelaars. Ook binnen de inzameling en recycling van metalen gaat men steeds een stap verder. Vanaf heden kunnen wij in samenwerking met met A&M Recycling ook de inzameling van katalysatoren verzorgen.

Door de aanwezige waardevolle edelmetalen in een katalysator, kan er afhankelijk van het merk en type katalysator een vergoeding tegenover staan. De vergoeding kan oplopen naar ca. € 200,- per katalysator. De waardebepaling van uw katalysatoren vindt bij u op locatie plaats.

Wie is A&M Recycling?

A&M Recycling is dé betrouwbare inzamelaar wat betreft inzameling van metalen, katalysatoren en andere waardevolle restproducten. Zij zorgen dat de afvalstromen verantwoord worden ingezameld, afgevoerd en gerecycled worden.

Wat biedt INKOPER MKB in samenwerking met A&M Recycling?
  • Snelle verrekening;
  • Sluitende administratie afvalstromen;
  • Duurzame verwerking;
  • Een vast aanspreekpunt;
  • Analyse op locatie.

Heeft u op dit moment minimaal 5 katalysatoren liggen? Dan kunt u contact opnemen met INKOPER MKB. Wij zorgen er op dat moment voor, dat er een bezoek vanuit A&M Recycling wordt ingepland. Tijdens het bezoek worden de aanwezige katalysatoren geanalyseerd. Gedurende de analyse wordt er bepaald wat de kwaliteit, prijs en opbrengst van de desbetreffende katalysatoren zijn. De afrekening vindt plaats aan de hand van de actuele dagkoersen.

Meer weten? Neem contact op met INKOPER MKB middels info@inkopermkb.nl of plaats HIER direct uw opdracht..

Sinds 2010 ben ik al klant bij INKOPER MKB. Zij regelen onze zaken voor wat betreft de producten waar ik zelf geen tijd aan wil besteden.
Vorig jaar is INKOPER MKB gestart met het gefaseerd inkopen van mijn energie. Hierdoor koopt INKOPER MKB rechtstreeks op de energiebeurs mijn energie in, waardoor ik vorig jaar weer 8% op mijn energiekosten bespaard heb. Ik ben erg blij met het behaalde resultaat en dat zij alles regelen. Ik krijg alleen de informatie die voor mij van belang is, zodat ik altijd op de hoogte ben wat er gaat gebeuren.

Autobedrijf Jan Snel B.V

Janette Snel, Autobedrijf Jan Snel B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!