Uw besparing, onze zorg!

Recyclen katalysatoren

Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen van afval wordt steeds belangrijker. INKOPER MKB ziet dit ook en zorgt als inkoopcollectief dat dit voor haar klanten ook op de juiste wijze gefaciliteerd kan worden. Dit bewerkstelligen wij door goede samenwerking met onze afvalinzamelaars. Ook binnen de inzameling en recycling van metalen gaat men steeds een stap verder. Vanaf heden kunnen wij in samenwerking met met A&M Recycling ook de inzameling van katalysatoren verzorgen.

Door de aanwezige waardevolle edelmetalen in een katalysator, kan er afhankelijk van het merk en type katalysator een vergoeding tegenover staan. De vergoeding kan oplopen naar ca. € 200,- per katalysator. De waardebepaling van uw katalysatoren vindt bij u op locatie plaats.

Wie is A&M Recycling?

A&M Recycling is dé betrouwbare inzamelaar wat betreft inzameling van metalen, katalysatoren en andere waardevolle restproducten. Zij zorgen dat de afvalstromen verantwoord worden ingezameld, afgevoerd en gerecycled worden.

Wat biedt INKOPER MKB in samenwerking met A&M Recycling?
  • Snelle verrekening;
  • Sluitende administratie afvalstromen;
  • Duurzame verwerking;
  • Een vast aanspreekpunt;
  • Analyse op locatie.

Heeft u op dit moment minimaal 5 katalysatoren liggen? Dan kunt u contact opnemen met INKOPER MKB. Wij zorgen er op dat moment voor, dat er een bezoek vanuit A&M Recycling wordt ingepland. Tijdens het bezoek worden de aanwezige katalysatoren geanalyseerd. Gedurende de analyse wordt er bepaald wat de kwaliteit, prijs en opbrengst van de desbetreffende katalysatoren zijn. De afrekening vindt plaats aan de hand van de actuele dagkoersen.

Meer weten? Neem contact op met INKOPER MKB middels info@inkopermkb.nl of plaats HIER direct uw opdracht..

Voor zuurstof hadden wij een bulktank staan. INKOPER MKB kwam met het advies om met zuurstofpakketten te gaan werken. Hierdoor vielen de hoge huur en vulkosten van de bulktank weg. We betalen nu alleen voor de cilinders. Heel transparant en het scheelt ons ruim € 1200,- per jaar.

Dhr. W. Steenbergen.

G.s. Meppel B.V.

Dhr. W. Steenbergen, G.s. Meppel B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!