Uw besparing, onze zorg!

Afbouw salderingsregeling

Bedrijven en particulieren hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in zonnepanelen. Met name door de hoge kosten voor de levering van elektriciteit, zorgde de geplaatste PV-installaties voor een korte terugverdientijd. Nu de elektriciteitstarieven dalen loopt de terugverdientijd van de installaties terug naar 6 jaar. Daarnaast heeft het huidige demissionaire kabinet aangekondigd dat er een wijziging gaat komen inzake de salderingsregeling. Deze wijziging heeft alleen betrekking op kleinverbruik aansluitingen. De aangekondigde wijziging in de afbouw van de salderingsregeling kan nog wijzigen. Dat kan indien de eerste kamer niet akkoord gaat met het voorstel of dat een nieuw kabinet andere keuzes maakt.

Zonnepanelen en teruglevering:

Dankzij de salderingsregeling wordt de stroom die wordt terug geleverd aan het stroomnet weggestreept tegen de stroom die van de energieleverancier wordt afgenomen. Zo staat er aan het einde van het jaar minder ‘verbruikte energie’ op uw rekening, waardoor u minder betaalt voor energie die wel verbruikt zijn.

Er zit een grens aan, dit wordt de salderingsgrens genoemd. U mag namelijk niet meer stroom salderen dan dat er verbruikt is. Wordt er meer stroom opgewekt dan verbruikt? Dan ontvangt u over dit gedeelte een terug leververgoeding.

Salderingsregeling zonnepanelen voor kleinverbruikers

Het huidige demissionaire kabinet heeft het plan opgevat om vanaf 2025 tot 2031 de salderingsregeling af te bouwen. Dit houdt in dat de salderingsregeling voor 2024 voor kleinverbruik aansluitingen (consument & klein zakelijk) nog blijft zoals deze nu is. Het plan tot afbouwen van de regeling is door de tweede kamer reeds goed gekeurd en moet nog door de eerste kamer ter beoordeling.

Zoals het er nu voor staat kan er vanaf 2025 stapsgewijs minder gesaldeerd worden. Onderstaand is een overzicht toegevoegd van de stappen waarin de afbouw is weergegeven. In het wetsvoorstel is daarnaast opgenomen dat na het inwerking treden van de wet, er een vergoeding wordt gegeven voor de elektriciteit die niet terug geleverd kan worden. Tot 2027 is dit minimaal 80% van het (kale) leveringstarief dat de eigenaar van de zonnepanelen heeft afgesproken met de energieleverancier. Na 2027 stelt de minister iedere 2 jaar de vergoeding vast die energieleveranciers hun klanten minimaal moeten geven voor de elektriciteit die niet gesaldeerd kan worden. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van het advies van de ACM.

Er zijn een aantal redenen waarom de salderingsregeling vanuit de overheid wordt afgebouwd. De huidige zonnepanelen zijn en worden steeds goedkoper en werken efficiënter. Daarnaast zorgt de huidige regeling voor minder belastinginkomsten, omdat over de weggestreepte elektriciteit geen belasting betaald hoeft te worden.

Op dit moment maken energieleveranciers extra kosten bij klanten met PV-installaties. Deze worden doorberekend aan alle klanten van de energieleverancier. Hierdoor stijgt ook het energietarief, ook voor de mensen zonder panelen. Deze redenen hebben het demissionaire kabinet doen besluiten tot het afbouwen van de salderingsregeling.

Voor zuurstof hadden wij een bulktank staan. INKOPER MKB kwam met het advies om met zuurstofpakketten te gaan werken. Hierdoor vielen de hoge huur en vulkosten van de bulktank weg. We betalen nu alleen voor de cilinders. Heel transparant en het scheelt ons ruim € 1200,- per jaar.

Dhr. W. Steenbergen.

G.s. Meppel B.V.

Dhr. W. Steenbergen, G.s. Meppel B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!