Uw besparing, onze zorg!

Energiemarkt update 2023

Energiemarkt update:

De afgelopen 2 jaar is de Europese energiemarkt hard veranderd. Elektriciteit wordt voor een steeds groter gedeelte opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Wat betreft gas is de laatste periode een omslag gemaakt van het Russische en Nederlandse gas naar LNG uit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

Deze wijzigingen hebben direct en indirect invloed op uw energietarieven en daardoor ook op uw voorschot- en of maandnota’s, zoals u ook heeft gemerkt aan het begin van dit jaar.

De groothandelsprijzen voor elektriciteit en aardgas noteren op dit moment 80% lager dan de piek van afgelopen zomer, maar zijn nog altijd 3x hoger dan het gemiddelde prijspeil over de 10 jaar voorafgaand aan de Russische invasie.


Extra toelichting energiemarkt update

Gasmarkt

Ook voor 2023 zijn er onderwerpen die een grote invloed op de huidige tarieven kunnen hebben. De verwachting is dat de Nederlandse gasopslagen na de winterperiode nog voor 50% gevuld zijn. Dit is het hoogste niveau in de afgelopen jaren. Door de zachte winter en substantieel lager gasverbruik bij woningen en bedrijven zijn de opslagen tot op heden nog goed gevuld. Ook in de rest van Europa is deze tendens zichtbaar.

De gasvoorraden zullen de komende maanden weer gevuld worden. Waarbij er wel minder ingekocht dient te worden door de overheden om de voorraden te vullen tot 100%. Dit zou een positieve invloed moeten hebben op de gastarieven. Aangezien de handel in LNG een mondiale handel is, worden nu ook de eerste tekenen van economisch herstel in Azië gezien. De coronamaatregelen die de afgelopen maanden zijn afgeschaft in bijvoorbeeld China zorgen er voor dat de vraag naar LNG ook daar weer toeneemt. Hierdoor kan de schaarste van LNG stijgen en zal de gasprijs ook toenemen.

Daarnaast zullen de LNG volumes van exportgigant Qatar afnemen door grootschalig onderhoud. Dichtbij huis heeft Noorwegen een zwaar onderhoudsprogramma op de planning staan wat de gasproductie significant zal gaan drukken. Ook Franse LNG importen zijn volledig weggevallen door stakingen bij importterminals, hierdoor wordt er meer gas onttrokken aan de gasbergingen. Nieuwe potentiële problemen aan Franse kerncentrales kan de gasvraag en prijs gaan ondersteunen de komende maanden.

Ook de nieuwste economische ontwikkelingen wat betreft de banken, kan ook weer leiden tot een economische teruggang en daardoor een afname in de vraag van elektriciteit en gas.

Elektriciteit Markt

De afgelopen maanden zagen wij ook een neerwaartse prijstrend in de elektriciteitstarieven. Deze daling is vorige week gestopt. Doordat er bij een grote kerncentrale in Frankrijk scheuren zijn ontdekt in een lasnaad. Deze scheur heeft ook direct gevolgen voor de andere kerncentrales, aangezien alle lasnaden nagelopen dienen te worden.

Eind maart dient er meer duidelijkheid te zijn inzake de status van de overige centrales. Afgelopen jaar zorgde de historisch lage beschikbaarheid van Franse kerncentrales mede voor de hoge prijzen op de energiemarkt. Door deze problemen is het vertrouwen in dalende elektriciteitstarieven onzeker geworden.

De afgelopen periode is meerdere malen gesproken over gratis elektriciteit op bepaalde dagdelen. Dit komt door de eerder aangegeven teruglevering vanuit zonnepanelen en windmolens. De verwachting is indien het zonnig is en hard waait dat dit vaker voor gaat komen. Tevens is het tarief van elektriciteit nog steeds gekoppeld aan de gasprijs. Dus bij een stijgende gas prijs zal ook de elektriciteit weer toenemen.

Er zijn op dit moment veel variabelen die er voor kunnen zorgen dat de huidige daling van de energietarieven teniet gemaakt kunnen worden. Maar een verdere daling van de tarieven is mogelijk. De jaren voor de oorlog in Oekraïne lag het gemiddelde handelstarief rond de € 20,- per MWh. De verwachting is dat de bodem rond de € 30,- per MWh komt te liggen. 

Deze tarieven zijn niet direct terug te zien op uw nota’s. Doordat energie door de leveranciers van te voren wordt ingekocht/vastgelegd, zit er altijd een vertraging in prijsstijgingen en dalingen bij vaste contracten. Aan het einde van het contract zal bij een aanhoudende daling van de tarieven het direct zichtbaar zijn in de tarieven en uw nota’s.


Waarom heeft u tot op heden nog niets vernomen over uw energiecontract?

Wij zijn ons bewust dat de huidige energietarieven hoog zijn en dat dit een grote financiële druk binnen uw organisatie meebrengt. Nu wordt er gesproken over lage tarieven en nieuwe vaste contracten door de energieleveranciers. Dit zijn direct ook de energieleveranciers die de afgelopen twee jaar geen vaste contracten hebben aangeboden. Hierdoor zaten de klanten daar de afgelopen jaren tegen zeer hoge variabele tarieven. Dagelijks monitort INKOPER MKB de geldende markttarieven. Dit om na te gaan wat de mogelijkheden zijn inzake de vaste contracten en het mogelijk aanpassen van de energietarieven.

Tot op heden zijn de tarieven nog niet dermate gedaald dat u onder de tarieven van vorig jaar uit komt. Dit is de reden dat INKOPER MKB op dit moment nog geen communicatie heeft verstuurd inzake contract en/of tariefaanpassingen. Aangezien de Europese energiemarkt zich nu in een rustigere fase begeeft is het tijd om u te informeren.


Waarom biedt INKOPER MKB contracten aan met een vaste looptijd?

INKOPER MKB biedt al jaren kortlopende jaarcontracten aan wat betreft de levering van elektriciteit en gas. In normale marktomstandigheden levert het jaarlijks afsluiten van een energiecontract het meeste voordeel op. In 2021 stonden onze tarieven op een onwaarschijnlijk laag niveau van € 0,17 ct. per kub gas. Waar een gemiddeld kaal (excl. belastingen) gastarief over de afgelopen jaren van ongeveer € 0,25ct per kub gas is geweest.

Voor de levering van energie in 2022 waren er al stijgingen in de energietarieven zichtbaar. Met € 0,86 ct. per kub gas, stonden de tarieven op het hoogste punt in de historie van INKOPER MKB. Wij zijn achteraf gezien spekkoper geweest met het vastzetten van deze energietarieven. In 2022 stegen de gastarieven door tot wel € 3,29 per kub. Vaste energiecontracten werden niet meer aangeboden tot en met september 2022. Bij een aantal energieleveranciers worden tot op heden nog steeds geen vaste contracten aangeboden.

Iedere organisatie met een variabel energiecontract is overgeleverd aan de grillen van de markt. Dit is de reden dat wij als INKOPER MKB u vaste tarieven aanbieden, zodat u het hele jaar verzekerd bent van hetzelfde tarief. Hierdoor worden excessen voorkomen en bent u gemiddeld voordeliger uit.


Waarom heb ik nu vaste hoge tarieven terwijl de tarieven dalen?

In november en december 2022 zijn in samenspraak met u, uw energietarieven vastgelegd. Op dat moment stonden de energietarieven 50% lager ten opzichte van hoogste punt in 2022 voor het vastleggen van nieuwe energiecontracten. INKOPER MKB heeft u op dat moment de keuze gegeven om uw energietarieven vast te leggen voor 2023. Met de destijds beschikbare informatie, waren alle verwachtingen dat de energietarieven voor 2023 weer een stijging zouden laten zien. Dit op basis van de op dat moment geldende verwachtingen op de energiemarkt, zoals de aankomende winter en de voortdurende oorlog in Oekraïne.

Op basis van de destijds beschikbare informatie hebben wij u de keuze gegeven de tarieven weer vast te leggen voor 1 jaar, zodat u verzekerd bent van tarieven die het hele jaar vast staan.


Is het vastzetten van het energiecontract een verstandige keuze geweest?

Op basis van de energietarieven over 2022 kunnen wij stellen dat het destijds verstandig is geweest de tarieven vast te zetten voor het gehele jaar. Onze vastgelegde tarieven lagen gemiddeld 47% lager dan de gemiddelde variabele/spotmarkt energietarieven over 2022. Met de kennis van nu is het vastleggen van de energietarieven een keuze geweest om zekerheid in de tarieven te bouwen. Op dit moment is gebleken dat de energiemarkt de huidige situatie de baas is. Hierdoor staan de energiebeurzen lager. Op basis van de huidige markt is het vastleggen van de tarieven achteraf en tot dit moment een dure optie gebleken. Dit was in 2022 het tegenovergestelde.

Op dit moment monitoren wij continu de markt om na te gaan wat wij nog voor 2023 & 2024 kunnen aanbieden.


Wat te doen met uw huidige contract voor 2023?

Door de huidige daling van de energietarieven begrijpen wij dat u wilt weten wat de mogelijkheden zijn inzake uw huidige energiecontract. Doordat uw tarief is vastgelegd heeft het voortijdig beëindigen van uw contract gevolgen. We zetten de mogelijkheden graag voor u op een rij.

Huidig contract uitdienen

De eerste mogelijkheid is het huidige contract van 2023 uitdienen. De afgesloten tarieven waren op het moment van afsluiten scherp. Voor 2024 gaat INKOPER MKB nieuwe op dat moment scherpe tarieven bedingen. Met de huidige markt is de verwachting dat deze tarieven weer naar een niveau gaan van voor de Russische invasie in Oekraïne.

Overstappen en voortijdig beëindigen energiecontract

Het openbreken van een energiecontract met een vaste looptijd en vaste tarieven is alleen mogelijk door het afkopen van de overeenkomst. Dit houdt in dat er een opzegvergoeding in rekening wordt gebracht op basis van het Standaard Jaarverbruik (SJV). Het SJV wordt opgegeven vanuit de netbeheerder en op basis van deze verbruiken, worden de afnamevolumes voor elektriciteit en gas ingekocht. De opzegvergoeding bedraagt dus de gederfde inkomsten, die de energieleverancier heeft gebaseerd op het standaard jaarverbruik. De ingekochte energie dient direct verkocht te worden op de energiebeurs (spotmarkt). Door deze opzegvergoeding is de te behalen besparing bij een overstap naar nieuwe lage energietarieven niet interessant.

Openbreken lopende overeenkomst (middelen)

Om op korte termijn een wijziging te doen in de energietarieven, houden wij de optie van het middelen van uw contract scherp in de gaten. Dit is een optie waarbij uw contract wordt verlengd en de huidige tarieven gemiddeld worden met de nieuwe energietarieven.

Op dit moment is het openbreken van de huidige overeenkomst en daarna verlengen t/m 2024 financieel nog niet interessant. Het gemiddelde tarief ligt op dit moment nog ver boven de in 2022 geldende tarieven.

Dagelijks houden wij de tarieven in de gaten. Zodra wij zien dat het gemiddelde tarief voor 2023 alsmede 2024 scherper is dan 2022 doen wij u een voorstel. Na het uitmiddelen van een contract, bestaat er geen mogelijkheid meer om dat nogmaals te doen gedurende de looptijd tot en met 31-12-2024.

Voorschotbedrag aanpassen

Bij een kleinverbruik aansluiting, ontvangt u maandelijks een voorschotbedrag. Dit bedrag is bepaald aan de hand van de verbruiken die door de netbeheerder zijn gecommuniceerd. Indien u langer klant bent bij MAIN energie, wordt er ook naar de historische verbruiken gekeken bij de energieleverancier zelf.

U betaalt dus maandelijks een vast bedrag. Waarbij aan het einde van het jaar het daadwerkelijke verbruik wordt afgerekend. Heeft u minder verbruik gehad dan begroot, dan ontvangt u het te veel betaalde bedrag terug. Is het verbruik hoger geweest, dan dient er bijbetaalt te worden aan het einde van het jaar. Een passend voorschotbedrag zorgt ervoor dat er aan het einde van het jaar niet te veel bijbetaalt of ontvangen wordt.


Heeft u zonnepanelen?

Heeft u zonnepanelen dan wordt de opgewekte energie niet direct verrekend in uw historische verbruik. Dus uw voorschotbedrag wordt niet direct naar beneden gesteld. Een netbeheerder en/of energieleverancier kan namelijk niet prognosticeren wat de opwek gaat zijn van de zonnepanelen.   Zorg indien er zonnepanelen zijn geplaatst dat deze worden aangemeld op www.energieleveren.nl. Hierdoor ontvangt de netbeheerder een melding dat er zonnepanelen zijn geplaatst en wordt de energieleverancier ook op de hoogte gesteld. Heeft u de panelen niet opgegeven via de eerder genoemde website, dan wordt er ook geen teruglevering geregistreerd.

Al 25% van de James Auto Service organisaties zijn sinds januari 2017 klant geworden bij INKOPER MKB. Deze bedrijven kunnen zich nu focussen op hun core-business, zonder dat de inkoop van de facilitaire zaken op de achtergrond raakt.

James Auto Service

James Auto Service, James Auto Service

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!