Uw besparing, onze zorg!

Uw energienota wijzigt per 1 januari

Welke wijzigingen ziet u terug op uw energienota?

Voor bedrijven met een kleinverbruikaansluiting zal het maandelijkse voorschotbedrag aangepast worden. Dit heeft te maken met de wijziging in de tarieven, maar ook de wijzigingen die vanuit de overheid per 1 januari 2023 zijn doorgevoerd.

Voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting valt de eerste energienota van het jaar (traditioneel) hoger uit voor elektriciteit. Dit omdat het verbruik in de maand januari binnen de eerste belastingschijf valt. Zodra u boven de 10.000 kWh komt qua verbruik, dan wordt het overige verbruik tegen de lagere energiebelasting afgerekend.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere wijzigingen:

  1. Het prijsplafond treedt definitief in werking, tot een verbruik van 1.200 m3 en 2.900 kWh.
  2. De Opslag Duurzame Energie (ODE) en Energiebelasting worden samengevoegd tot 1 overheidstoeslag.
  3. De netbeheer- en transportkosten worden verhoogd vanuit de netbeheerders (stijging afhankelijk van capaciteit aansluiting).
  4. De tijdelijke verlaging van de energiebelasting in 2022 is per 1 januari 2023 weer ongedaan gemaakt. Hiervoor is het prijsplafond teruggekomen.
  5. De BTW verlaging per 1-7-2022 naar 9% is per 1-1-2023 weer teruggezet naar 21% BTW.

Onderstaand vindt u een overzicht van de gehanteerde energiebelastingen over de afgelopen jaren inclusief 2023.

Belasting op aardgas

Jaar0 t/m 170.000 m3170.001 t/m 1 miljoen m3
2017€ 0,25244€ 0,06215
2018€ 0,26001€ 0,06464
2019€ 0,29313€ 0,06542
2020€ 0,33307€ 0,06444
2021€ 0,34856€ 0,06547
2022€ 0,36322€ 0,06632
2023€ 0,48980€ 0,09621

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (normaal tarief)

Jaar0 t/m 170.000 m3170.001 t/m 1 miljoen m3
2017€ 0,0159€ 0,0074
2018€ 0,0285€ 0,0106
2019€ 0,0524€ 0,0161
2020€ 0,0775€ 0,0214
2021€ 0,0851€ 0,0235
2022€ 0,0865€ 0,0239
2023€ 0€ 0

Belasting op elektriciteit

Jaar0 t/m 10.000 kWh10.001 t/m 50.000 kWh50.001 t/m 10 miljoen kWh
2017€ 0,10130€ 0,04901€ 0,01305
2018€ 0,10458€ 0,05274€ 0,01404
2019€ 0,09863€ 0,05337€ 0,01421
2020€ 0,09770€ 0,05083€ 0,01353
2021€ 0,09428€ 0,05164€ 0,01375
2022€ 0,03679€ 0,04361€ 0,01189
2023€ 0,12599€ 0,10046€ 0,03942

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit

Jaar0 t/m 10.000 kWh10.001 t/m 50.000 kWh50.001 t/m 10 miljoen kWh
2017€ 0,0074€ 0,0123€ 0,0033
2018€ 0,0132€ 0,0180€ 0,0048
2019€ 0,0189€ 0,0278€ 0,0074
2020€ 0,0273€ 0,0375€ 0,0205
2021*€ 0,0300€ 0,0411€ 0,0225
2022€ 0,0305€ 0,0418€ 0,0229
2023€ 0€ 0€ 0

Bron:

Bekijk de pagina van de belastingdienst

Heerlien & Adema is een full-service jachtwerf. Dit houdt in dat alle soorten en type schepen bij ons terecht kunnen voor onderhoud, restauratie of een complete refit. Bij het onderhouden, restaureren of refitten van de schepen komen er vele afvalstromen vrij. Om te zorgen dat deze afvalstromen op de juiste wijze ingezameld en gerecycled of verwerkt kunnen worden hebben wij INKOPER MKB in de arm genomen. 

Zij denken met ons mee hoe lijmen, kitten, verfresten, afgewerkte olie en andere vrijgekomen afvalstromen afgevoerd kunnen worden. Door het onder te brengen bij INKOPER MKB hebben we één vast aanspreekpunt voor dit product. Waarbij scherpe tarieven en goede inzamelvoorwaarden worden gewaarborgd. Daarnaast hebben wij ook de milieuboekhouding voor de desbetreffende instanties goed op orde. Kwaliteit en degelijkheid is voor ons zelfsprekend en dat hebben we ook gevonden bij INKOPER MKB als inkooppartner.

Harry Adema, Heerlien & Adema – Full-service jachtwerf

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!