Uw besparing, onze zorg!

Transporttoeslag Air Liquide gehalveerd

In 2022 werd iedereen geconfronteerd met hogere energietarieven. Dit heeft in de energie verbruikende industrieën geleid tot extreme stijging van de productiekosten. Bij de productie van industriële gassen wordt veel energie gebruikt. Desondanks een efficiency en productie optimalisatie ontkwam Air Liquide niet aan het doorbelasten van deze gestegen kosten naar haar afnemers. Doordat men de verwachting had dat de hoge energie- en grondstoftarieven van tijdelijke aard zijn, heeft AIR Liquide niet direct de tarieven per cilinder verhoogd. Er is gekozen voor een tijdelijke energietoeslag per levering. Nu de prijzen van grondstoffen en energie dalen, kunnen ook de tijdelijk heffingen weer worden afgebouwd.

Als inkoopcollectief zorgt INKOPER MKB dat uw belangen ook behartigd worden. Dat wil zeggen dat tijdelijke toeslagen ook van tijdelijke aard zijn en niet blijven bestaan. De grondstof- en energieprijzen liggen nog niet op een niveau dat de gehele toeslag kan verdwijnen, maar wel halveren.

Deze daling van de tijdelijke energietoeslag geldt op dit moment alleen nog voor leden van INKOPER MKB. Wij blijven natuurlijk de huidige situatie inzake de grondstof- en energieprijzen in de gaten houden, zodat de tijdelijke transporttoeslag zodra het kan, helemaal afgebouwd kan worden.

Heeft u vragen over deze wijziging of wenst u meer informatie inzake industriële gassen? Dan kunt u ons bereiken op 0299-820970 of mailen naar info@inkopermkb.nl.

Inkoopvoordeel bij Inkoper MKB

RAI CarrosserieNL heeft een samenwerking met inkooporganisatie INKOPER MKB. Doelstelling van deze samenwerking is om de aangesloten carrosserie- en trailerbouwbedrijven te helpen hun rendement te verbeteren door middel van betere inkoopcondities. Deze inkooporganisatie verzorgt sinds 2014 voor een groeiend aantal carrosseriebouw bedrijven de inkoopcondities voor onder meer lasgassen, afvalinzameling, bedrijfskleding of energie.

Door het afsluiten van collectieve contracten worden besparingen gerealiseerd van 15 tot 35%, waarbij het volledige opzeg- en aanmeldingsproces wordt verzorgd en continu de markt wordt gemonitord. Dit kost u als carrosseriebedrijf dus geen tijd en energie.

Besparingsscan
RAI CarrosserieNL biedt u GRATIS de Besparingsscan aan. De Besparingsscan geeft u een kort en overzichtelijk inzicht in uw inkoop voor bv. uw lasgassen. Al 40 leden van de RAI CarrosserieNL gingen u voor en maken nu gebruik van actief contractbeheer door INKOPER MKB.

, Koninklijke RAI Vereniging

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!