Uw besparing, onze zorg!

Prijsplafond energie & TEK-regeling

Wat zijn de maximum tarieven voor stroom en gas?

Er is een prijsplafond ingesteld vanuit de overheid. Voor stroom geldt een tarief van € 0,40* per kWh tot een verbruik van 2.900 kWh. Voor gas geldt een tarief van € 1,45* per m3 tot een verbruik van 1.200 m3. Deze tarieven zijn inclusief btw, energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Boven deze verbruiken betaalt u de gewone tarieven die INKOPER MKB hanteert. Deze tarieven zijn voor 2023 op dit moment nog niet bekend.

Vanaf wanneer gaat het prijsplafond gelden?

Het prijsplafond wordt op 1 januari 2023 ingevoerd. Het geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting die een verblijfsfunctie hebben.

Vaste korting in november en december!

Om huishoudens en andere kleinverbruikers begin deze winter al te helpen, heeft het kabinet bepaald dat zij in november en december een vaste energiekorting van € 190,- *per maand ontvangen. Deze korting is voor alle kleinverbruikers hetzelfde en wordt via de stroomleverancier verrekend.

Tot welk verbruik geldt het prijsplafond?

De maximumprijzen gelden voor stroom tot een verbruik van 2.900 kWh per jaar, en voor gas tot een verbruik van 1.200 m3 per jaar. Voor wat u daarna verbruikt, betaalt u de gewone prijs vanaf 1 januari 2023. Het verbruiksplafond voor warmte is nog niet bekend.

Overige regelingen

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. Meer informatie over deze regeling is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek

*Genoemde tarieven zijn incl. BTW, Opslag Duurzame Energie, Energiebalsting en regiotoeslag.

Sinds 2010 ben ik al klant bij INKOPER MKB. Zij regelen onze zaken voor wat betreft de producten waar ik zelf geen tijd aan wil besteden.
Vorig jaar is INKOPER MKB gestart met het gefaseerd inkopen van mijn energie. Hierdoor koopt INKOPER MKB rechtstreeks op de energiebeurs mijn energie in, waardoor ik vorig jaar weer 8% op mijn energiekosten bespaard heb. Ik ben erg blij met het behaalde resultaat en dat zij alles regelen. Ik krijg alleen de informatie die voor mij van belang is, zodat ik altijd op de hoogte ben wat er gaat gebeuren.

Autobedrijf Jan Snel B.V

Janette Snel, Autobedrijf Jan Snel B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!