Uw besparing, onze zorg!

Olie, water en slibmengsels afvoeren

Voert u regelmatig olie/water/slib mengsels af en betaalt u hier gevoelsmatig teveel voor? Of heeft u slechte ervaringen met uw huidige inzamelaar? Laat INKOPER MKB het beter en voordeliger regelen. Onze collectieve afspraken behoren tot de beste in de markt en worden voortdurend gecorrigeerd, zodat u nooit te veel betaalt.

Direct weten wat we voor u kunnen doen? Vul HIER het aanvraagformulier in.

Legen olieafscheider

Veel wasstraten, tankstations, garagebedrijven en autospuiterijen laten hun olieafscheider regelmatig ledigen en reinigen. Het afvoeren van oliehoudende afvalstromen is onderhevig aan strenge wetgeving. Via INKOPER MKB kunt u er op vertrouwen dat uw afval conform de geldende wetgeving wordt afgevoerd en verwerkt. Uiteraard verliezen wij daarbij de mens en het milieu niet uit het oog.

Zuigwagen Van der Velden

Controle en onderhoud olieafscheider

Alle regelmatig te onderhouden onderdelen van de olieafscheider, moeten altijd bereikbaar zijn. Onderhoud aan het systeem vindt ten minste 1 keer per 6 maanden plaats door vakkundig personeel. Het onderhoud vindt plaats in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en bevat ten minste de volgende onderdelen:

 • slibvanggedeelte: bepaling slibvolume
 • afscheider: meting dikte olielaag, controle functionering automatische vlotter, controle van het waarschuwingsinstrument
 • bemonsteringsschacht: schoonmaken van het afvoerkanaal
 • zo nodig: olie en slib verwijderen. Dit is aan te bevelen als:
  • de helft van het slibvolume in het slibvanggedeelte vol is, of
  • 80% van het opvangvolume van de afscheider vol is
 • na het verwijderen van olie en slib de olieafscheider vullen met schoon water

In aanvulling op het halfjaarlijkse onderhoud staat een 5 jaarlijkse controle in de NEN-EN 858-2:2003. Hierover staat het volgende in de NEN-EN-2 (vrij vertaald):

Het legen van de afscheider en het uitvoeren van een algemene controle in intervals van maximaal 1 keer per 5 jaar staat voorgeschreven. Deze controle omvat de volgende aspecten:

 • lekkage van het systeem
 • controle van de constructie
 • controle van eventueel aangebrachte coatings
 • het functioneren van de verschillende onderdelen
 • het functioneren van elektronische instrumenten en installaties
 • controle van de instelling van de automatische afsluiting, bijvoorbeeld drijvende bestanddelen

Uiteraard kan deze controle alleen maar grondig gebeuren als de afscheider leeg is. De eisen die gesteld aan degene die deze controle uitvoert, zijn dezelfde als bij het halfjaarlijks onderhoud.

INKOPER MKB biedt voor het legen van uw olie-, water- en slibafscheider in samenwerking met Van der Velden scherpe en collectieve contracten. Dankzij INKOPER MKB kunnen bedrijven tussen de 10 en 25% besparen op de kosten voor het ledigen van de slibafscheider.

Doordat wij een Vakgarage zijn, komen wij ook in aanraking met de inkooppartners van hen. Daardoor zijn wij bekend geraakt met INKOPER MKB, de facilitaire inkooppartner voor Vakgarage.
Sinds 2021 hebben wij onze contracten voor afvalinzameling, energie, telefonie en onderhoud aan de overheaddeuren en blusmiddelen onderbracht bij INKOPER MKB. En zijn zeer tevreden over hun dienstverlening en bereikbaarheid.

De opstart verliep niet soepel. In de afgelopen 30 jaar hadden wij een mooie verzameling aan contracten opgebouwd. Bij het overzetten van de contracten kwamen alle loze overeenkomsten ook aan het licht. Samen met INKOPER MKB hebben we alle abonnementen tegen het licht gehouden. Hierdoor hebben wij ook een groot aantal abonnementen kunnen beëindigen.
Doordat INKOPER MKB het aanspreekpunt is voor al onze vragen, weten zij wat er speelt bij ons bedrijf. Zo heeft INKOPER MKB er voor gezorgd dat de inzameling van het bedrijfsafval nu goed wordt uitgevoerd. Bij de opstart liep dit niet soepel, maar nu zijn wij dik tevreden. INKOPER MKB bemiddeld in dit soort situaties en zorgt dat het wordt opgelost. Het kost ons geen tijd. Wij kunnen gewoon doorgaan met onze werkzaamheden in de garage zelf.

Voor de telefonie hebben wij ook gebruik gemaakt van de kennis van INKOPER MKB en hun partner 0031 ICT. Zij hebben er voor gezorgd dat wij goed internet hebben en daarnaast de juiste telefonie oplossing, zodat wij altijd bereikbaar zijn voor onze klanten. Ook de telecompartner denkt met ons mee, hoe zaken ingeregeld kunnen worden.
Het is lekker dat er ook nog bedrijven zijn die met ons meedenken. Dus niet gaan voor de eenmalige actie en daarna niets meer van zich laten horen. Hiervoor hebben wij nu INKOPER MKB.

Bryan Eerden, Automobielbedrijf Hieltjes

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!