Uw besparing, onze zorg!

Olie, water en slibmengsels afvoeren

Voert u dus regelmatig olie/water/slib mengsels af en betaalt u hier gevoelsmatig teveel voor? Of heeft u slechte ervaringen met uw huidige ophaler? Laat INKOPER MKB het beter en voordeliger regelen. Onze collectieve afspraken behoren tot de beste in de markt en worden voortdurend gecorrigeerd, zodat u nooit te veel betaalt.

Direct weten wat we voor u kunnen doen? Vul HIER het aanvraagformulier in.

Legen olieafscheider

Veel wasstraten, tankstations, garagebedrijven en autospuiterijen laten hun olieafscheider regelmatig ledigen en reinigen. Het afvoeren van oliehoudende afvalstromen is onderhevig aan strenge wetgeving. Via INKOPER MKB kunt u er op vertrouwen dat uw afval conform de geldende wetgeving wordt afgevoerd en verwerkt. Uiteraard verliezen wij daarbij de mens en het milieu niet uit het oog.

Controle olieafscheider

Nadat de olieafscheider is gereinigd wordt deze afgevuld met water om zo de werking van de vlotter/afsluiter te controleren. Tevens is het mogelijk om door middel van een camera-inspectie problemen aan de olieafscheider in de toekomst te voorkomen.

INKOPER MKB biedt voor de inzameling van klein gevaarlijk afval collectieve tarieven aan in samenwerking met Renewi B.V., één van de grootste afvalinzameling en recycling bedrijven van Nederland. Dankzij INKOPER MKB kunnen bedrijven in de autobranche tussen de 10 en 25% besparen op de kosten voor het ledigen van de slibafscheider.

Alles goed geregeld!

INKOPER MKB verzorgt sinds 2012 al de inkoop van een aantal producten, zoals energie, restafval, onderhoud aan de overheaddeuren en blusmiddelen. Ik hoef niet zelf meer naar de tarieven en voorwaarden van deze contracten te kijken, INKOPER MKB zorgt dat deze scherp blijven. Dit scheelt mij veel uitzoekwerk!

Peter Romp, Hemmo Romp Autodemontage

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!