Uw besparing, onze zorg!

Informatie m.b.t. coronavirus (COVID-19)

Beste klant,

Het zijn op dit moment bijzondere tijden. Vanuit de Nederlandse regering zijn er afgelopen zondag extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken.

Als INKOPER MKB hebben we de afgelopen dagen ook onze maatregelen genomen om onze bijdrage te leveren aan het niet verder verspreiden van het virus. Graag brengen wij u op de hoogte, wat de getroffen maatregelen voor u betekenen.

INKOPER MKB blijft bereikbaar

INKOPER MKB blijft telefonisch en per e-mail de komende tijd bereikbaar. Locatiebezoeken hebben wij op dit moment t/m 6 april 2020 stopgezet conform de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast ontvangen wij ook geen leveranciers meer op kantoor.

Plaats uw opdrachten gemakkelijk via onze klantomgeving (https://www.inkopermkb.nl/klantomgeving/). Bij opdrachten tot het omwisselen van bepaalde afvalstromen, kan het voorkomen dat de inzameling langer op zich laat wachten dan u gewend bent. Vanuit INKOPER MKB proberen wij dit zo goed als mogelijk monitoren.

De reguliere afvalinzameling van uw restafval en papier container blijft voortgezet worden zoals u gewend bent. Wij willen hierbij wel benadrukken dat de containers zichtbaar aangeboden dienen te worden. Er bestaat een grote kans dat niet uw reguliere chauffeur de route rijdt.

Tot slot!

Wij doen er alles aan om de dienstverlening te leveren die u van ons gewend bent. Mocht de situatie de komende tijd veranderen dan houden wij u op de hoogte. Voor de rest wensen wij u en uw medewerkers veel succes met de bedrijfsvoering.

Met elkaar krijgen we het virus er onder!

Sinds 2010 ben ik al klant bij INKOPER MKB. Zij regelen onze zaken voor wat betreft de producten waar ik zelf geen tijd aan wil besteden.
Vorig jaar is INKOPER MKB gestart met het gefaseerd inkopen van mijn energie. Hierdoor koopt INKOPER MKB rechtstreeks op de energiebeurs mijn energie in, waardoor ik vorig jaar weer 8% op mijn energiekosten bespaard heb. Ik ben erg blij met het behaalde resultaat en dat zij alles regelen. Ik krijg alleen de informatie die voor mij van belang is, zodat ik altijd op de hoogte ben wat er gaat gebeuren.

Janette Snel, Autobedrijf Jan Snel B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!