Uw besparing, onze zorg!

Informatie m.b.t. coronavirus (COVID-19)

Beste klant,

Het zijn op dit moment bijzondere tijden. Vanuit de Nederlandse regering zijn er afgelopen zondag extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken.

Als INKOPER MKB hebben we de afgelopen dagen ook onze maatregelen genomen om onze bijdrage te leveren aan het niet verder verspreiden van het virus. Graag brengen wij u op de hoogte, wat de getroffen maatregelen voor u betekenen.

INKOPER MKB blijft bereikbaar

INKOPER MKB blijft telefonisch en per e-mail de komende tijd bereikbaar. Locatiebezoeken hebben wij op dit moment t/m 6 april 2020 stopgezet conform de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast ontvangen wij ook geen leveranciers meer op kantoor.

Plaats uw opdrachten gemakkelijk via onze klantomgeving (https://www.inkopermkb.nl/klantomgeving/). Bij opdrachten tot het omwisselen van bepaalde afvalstromen, kan het voorkomen dat de inzameling langer op zich laat wachten dan u gewend bent. Vanuit INKOPER MKB proberen wij dit zo goed als mogelijk monitoren.

De reguliere afvalinzameling van uw restafval en papier container blijft voortgezet worden zoals u gewend bent. Wij willen hierbij wel benadrukken dat de containers zichtbaar aangeboden dienen te worden. Er bestaat een grote kans dat niet uw reguliere chauffeur de route rijdt.

Tot slot!

Wij doen er alles aan om de dienstverlening te leveren die u van ons gewend bent. Mocht de situatie de komende tijd veranderen dan houden wij u op de hoogte. Voor de rest wensen wij u en uw medewerkers veel succes met de bedrijfsvoering.

Met elkaar krijgen we het virus er onder!

Afvalmanagement en Duurzaam Ondernemen!

Binnen onze dagelijkse operationele zaken blijkt het lastig de ontwikkelingen, inzake duurzaam ondernemen en afvalmanagement, bij te houden. INKOPER MKB heeft voor ons de huidige situatie qua afvalstromen tegen het licht gehouden en mogelijkheden tot optimalisatie in een helder voorstel uitgewerkt.

Met de implementatie, verwerken opdrachten en het beheer van het afvalmanagement nemen zij ons veel werk uithanden. Naast de bespaarde tijd is een vermindering afvalkosten reeds zichtbaar en dragen wij ons steentje bij aan een duurzame verwerking van afval!

Wij kunnen ons weer focussen op de vervaardiging van unieke automobielen, terwijl het afvalmanagement bij INKOPER MKB in goede handen is!

Sven Kramer, Donkervoort Automobielen B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!