Uw besparing, onze zorg!

Gevaarlijk afval afvoeren

Afvalsoorten die een gevaar kunnen vormen voor mens, dier of milieu vallen onder de noemer gevaarlijk afval. INKOPER MKB biedt collectieve condities voor de verwerking- en inzamelkosten hiervan voor automotive en andere bedrijfstakken waar gewerkt wordt met zware metalen, polychloorbifenyl (PCB’s) of (landbouw)chemicaliën .

Dankzij INKOPER MKB kunnen bedrijven in de autobranche tussen de 15 en 50% besparen op de kosten voor inzameling van onder meer:

  • oliefilters,
  • oliehoudend afval,
  • koelvloeistof,
  • remvloeistof,
  • spuitbussen,
  • brandstofresten.

Direct uw gevaarlijk afval laten afvoeren? Vul HIER het aanvraagformulier in.

INKOPER MKB biedt voor de inzameling van klein gevaarlijk afval collectieve tarieven aan in samenwerking met Renewi, één van de grootste afvalinzameling en recycling bedrijven van Nederland. Deze maatschappelijk verantwoorde aanbieder biedt INKOPER MKB landelijke dekking. Door de efficiënte werkwijze van renewi kunt u rekenen op de persoonlijke dienstverlening die bij INKOPER MKB past.

Voert u dus regelmatig klein gevaarlijk afval af en betaalt u hier gevoelsmatig teveel voor? Of heeft u slechte ervaringen met uw huidige ophaler? Laat INKOPER MKB het regelen. Onze collectieve afspraken behoren tot de beste in de markt en worden voortdurend gecorrigeerd, zodat u nooit te veel betaalt. Bovendien kan Renewi conform INKOPER MKB condities uw oliefilters, koel- en remvloeistof tegen de laagst mogelijke tarieven of opbrengst afvoeren. Vraag HIER naar de voorwaarden.

INKOPER MKB verzorgt de opzegging bij uw huidige leverancier tot en met het plaatsen van de nieuwe emballage, zonder dat u hier last van ondervindt. Hierin zijn wij sinds 2009 gespecialiseerd.

Sinds 2010 ben ik al klant bij INKOPER MKB. Carprof werkt ook samen met INKOPER MKB, dus dan weten wij dat het ook een goede stabilie organisatie is. INKOPER MKB regelt onze zaken in de producten waar ik zelf geen tijd aan wil besteden. INKOPER MKB beheert onder andere onze energiecontracten. Door het activieve beheer van deze contracten besparen wij 8% op mijn energiekosten. Ik ben erg blij met het behaalde resultaat en dat zij alles regelen. Ik krijg alleen de informatie die voor mij van belang is, zodat ik altijd op de hoogte ben wat er gaat gebeuren.

Autobedrijf Jan Snel B.V

Janette Snel, Autobedrijf Jan Snel B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!