Uw besparing, onze zorg!

Gevaarlijk afval afvoeren

Afvalsoorten die een gevaar kunnen vormen voor mens, dier of milieu vallen onder de noemer gevaarlijk afval. INKOPER MKB biedt collectieve condities voor de verwerking- en inzamelkosten hiervan voor automotive en andere bedrijfstakken waar gewerkt wordt met zware metalen, polychloorbifenyl (PCB’s) of (landbouw)chemicaliën .

Dankzij INKOPER MKB kunnen bedrijven in de autobranche tussen de 15 en 50% besparen op de kosten voor inzameling van onder meer:

  • oliefilters,
  • oliehoudend afval,
  • koelvloeistof,
  • remvloeistof,
  • spuitbussen,
  • brandstofresten.

Direct uw gevaarlijk afval laten afvoeren? Vul HIER het aanvraagformulier in.

INKOPER MKB biedt voor de inzameling van klein gevaarlijk afval collectieve tarieven aan in samenwerking met Renewi, één van de grootste afvalinzameling en recycling bedrijven van Nederland. Deze maatschappelijk verantwoorde aanbieder biedt INKOPER MKB landelijke dekking. Door de efficiënte werkwijze van renewi kunt u rekenen op de persoonlijke dienstverlening die bij INKOPER MKB past.

Voert u dus regelmatig klein gevaarlijk afval af en betaalt u hier gevoelsmatig teveel voor? Of heeft u slechte ervaringen met uw huidige ophaler? Laat INKOPER MKB het regelen. Onze collectieve afspraken behoren tot de beste in de markt en worden voortdurend gecorrigeerd, zodat u nooit te veel betaalt. Bovendien kan Renewi conform INKOPER MKB condities uw oliefilters, koel- en remvloeistof tegen de laagst mogelijke tarieven of opbrengst afvoeren. Vraag HIER naar de voorwaarden.

INKOPER MKB verzorgt de opzegging bij uw huidige leverancier tot en met het plaatsen van de nieuwe emballage, zonder dat u hier last van ondervindt. Hierin zijn wij sinds 2009 gespecialiseerd.

Inkoopvoordeel bij Inkoper MKB

RAI CarrosserieNL heeft een samenwerking met inkooporganisatie INKOPER MKB. Doelstelling van deze samenwerking is om de aangesloten carrosserie- en trailerbouwbedrijven te helpen hun rendement te verbeteren door middel van betere inkoopcondities. Deze inkooporganisatie verzorgt sinds 2014 voor een groeiend aantal carrosseriebouw bedrijven de inkoopcondities voor onder meer lasgassen, afvalinzameling, bedrijfskleding of energie.

Door het afsluiten van collectieve contracten worden besparingen gerealiseerd van 15 tot 35%, waarbij het volledige opzeg- en aanmeldingsproces wordt verzorgd en continu de markt wordt gemonitord. Dit kost u als carrosseriebedrijf dus geen tijd en energie.

Besparingsscan
RAI CarrosserieNL biedt u GRATIS de Besparingsscan aan. De Besparingsscan geeft u een kort en overzichtelijk inzicht in uw inkoop voor bv. uw lasgassen. Al 40 leden van de RAI CarrosserieNL gingen u voor en maken nu gebruik van actief contractbeheer door INKOPER MKB.

Koninklijke RAI Vereniging

, Koninklijke RAI Vereniging

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!