Uw besparing, onze zorg!

Gevaarlijk afval afvoeren

Afvalsoorten die een gevaar kunnen vormen voor mens, dier of milieu vallen onder de noemer gevaarlijk afval. INKOPER MKB biedt collectieve condities voor de verwerking- en inzamelkosten hiervan voor automotive en andere bedrijfstakken waar gewerkt wordt met zware metalen, polychloorbifenyl (PCB’s) of (landbouw)chemicaliën .

Dankzij INKOPER MKB kunnen bedrijven in de autobranche tussen de 15 en 50% besparen op de kosten voor inzameling van onder meer:

  • oliefilters,
  • oliehoudend afval,
  • koelvloeistof,
  • remvloeistof,
  • spuitbussen,
  • brandstofresten.

Direct uw gevaarlijk afval laten afvoeren? Vul HIER het aanvraagformulier in.

INKOPER MKB biedt voor de inzameling van klein gevaarlijk afval collectieve tarieven aan in samenwerking met Renewi, één van de grootste afvalinzameling en recycling bedrijven van Nederland. Deze maatschappelijk verantwoorde aanbieder biedt INKOPER MKB landelijke dekking. Door de efficiënte werkwijze van renewi kunt u rekenen op de persoonlijke dienstverlening die bij INKOPER MKB past.

Voert u dus regelmatig klein gevaarlijk afval af en betaalt u hier gevoelsmatig teveel voor? Of heeft u slechte ervaringen met uw huidige ophaler? Laat INKOPER MKB het regelen. Onze collectieve afspraken behoren tot de beste in de markt en worden voortdurend gecorrigeerd, zodat u nooit te veel betaalt. Bovendien kan Renewi conform INKOPER MKB condities uw oliefilters, koel- en remvloeistof tegen de laagst mogelijke tarieven of opbrengst afvoeren. Vraag HIER naar de voorwaarden.

INKOPER MKB verzorgt de opzegging bij uw huidige leverancier tot en met het plaatsen van de nieuwe emballage, zonder dat u hier last van ondervindt. Hierin zijn wij sinds 2009 gespecialiseerd.

Al 25% van de James Auto Service organisaties zijn sinds januari 2017 klant geworden bij INKOPER MKB. Deze bedrijven kunnen zich nu focussen op hun core-business, zonder dat de inkoop van de facilitaire zaken op de achtergrond raakt.

James Auto Service

James Auto Service, James Auto Service

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!