Uw besparing, onze zorg!

Energiemarkt een toelichting

De energiemarkt is op dit moment een zeer volatiele markt. Dagelijks komen er nieuwsberichten langs over de stijgende tarieven. Graag houden wij u op de hoogte wat de markt doet en welke invloed dat heeft op uw tarieven. In dit bericht wordt de aanpassing van het BTW tarief besproken, uw huidige tarieven, de inkoop van energie per 2023 en de telefonische acquisitie.

Aanpassing BTW tarief:

Per 1 januari 2022 is de eerste maatregel t.b.v. van de tegemoetkoming in de energiekosten vanuit de overheid doorgevoerd. De heffingskorting is van € 461,62 excl. BTW gestegen naar € 681,63 excl. BTW per jaar. Dit is mooi voor de consument, maar blijft een druppel op een gloeiende plaat voor zakelijke en grootverbruikers.

Vanaf 1 juli 2022 volgt de tweede maatregel die de overheid inzet. Het huidige BTW tarief op energie wordt van 21% naar 9% verlaagd. Deze verlaging geldt in eerste instantie voor een half jaar. De wijziging van het BTW tarief wordt vanzelf gewijzigd bij klanten waar het voorschotbedrag het afgelopen halfjaar automatisch naar boven of beneden is aangepast. Is dit jaar uw voorschotbedrag “handmatig” aangepast of niet gewijzigd per 1 januari 2022, dan zal het huidige voorschotbedrag gehandhaafd blijven. Heeft u twijfels of uw voorschotbedrag passend is? Neem dan contact op met INKOPER MKB. We zoeken het graag voor u uit.

Uw Tarieven:

INKOPER MKB werkt voor 95% van de energiecontracten met vaste looptijden. Dit houdt in dat uw tarieven voor een periode van in ieder geval één jaar worden vastgezet. Daardoor worden er geen tussentijdse verhogingen doorgevoerd.

In het nieuws wordt nu veel gesproken over het verhogen van de tarieven per 1-7-2022. Dit gaat over de contracten die al variabele tarieven hebben of na afloop van de huidige overeenkomst, automatisch naar variabele tarieven overgaan. Verhogingen van deze variabele tarieven van 25 tot 30% zijn niet uitgesloten. Dit geldt niet voor INKOPER MKB contracten met een vaste looptijd. In dat geval veranderd er op dit moment niets in uw levertarieven.

Energiemarkt 2023:

Wat gaan de energietarieven in 2023 doen? Er zijn tal van variabelen, waardoor er voor 2023 nog geen tarieven zijn vastgeklikt. De huidige gasmarkt is met afsluiting van het Russische gas onzeker. Kunnen de wintervoorraden aangevuld worden de komende maanden? Gaan de kolencentrales weer draaien om energie op te wekken. Wat heeft dit voor gevolgen voor de uitstoot, om te kunnen voldoen aan de uitstootnormen. Komt er een staakt het vuren in Oekraïne? Op dit moment monitoren wij de markt dagelijks en constateren wij nog wel zeer grote schommelingen in de dagtarieven.

Er lijkt wel meer duidelijkheid te komen inzake beschikbaarheid van gas. Hierdoor verkleint een aantal onzekerheden, waardoor de risico opslagen op tarieven ook weer lager worden. Dit en de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren sluit een daling van de energietarieven in de komende maanden niet uit. Dit houdt in dat wij de komende maanden de energiemarkt goed blijven volgen en de eerste percentages voor het jaarvolume in 2023 gaan vast klikken. Hierdoor voorkomen wij dat bij het aflopen van de huidige overeenkomst u terecht komt in de dure variabele tarieven.

Telefonische Acquisitie:

We merken door de onstuimige energiemarkt ook weer een opleving van de telefonische acquisitie. INKOPER MKB en/of MAIN Energie zullen u niet zomaar benaderen voor het verlengen van een overeenkomst. U heeft namelijk op dit moment een goed contract met vaste tarieven. Iedere wijziging zal op dit moment leiden tot hogere tarieven.

Met welke opmerkingen wordt er contact opgenomen? Er zal in eerste instantie aangegeven worden dat de energietarieven gaan stijgen of dat het energiecontract afloopt. De looptijd van een energiecontract kan alleen worden ingezien door uw huidige energieleverancier. Indien u aangeeft dat uw overeenkomst via MAIN Energie of INKOPER MKB loopt, zal de bellende partij aangeven dat zij ook daarvoor bellen. Vraagt u naar de tarieven dan worden deze alleen per mail of bindende offerte verstuurd. Deze zogenaamde aanbiedingen hebben in de meeste gevallen een lange looptijd. Dit zijn een aantal zaken die vanuit callcenters naar voren worden gebracht.

Heeft u een offerte ontvangen? Zorg dat deze offerte dan dezelfde dag nog wordt behandeld, door te reageren of u wel of geen gebruik wenst te maken van aanbod. Indien u te lang wacht met reageren gaat in de meeste gevallen de aanbieding in. Hier valt op dat moment niets meer in terug te draaien. Door het voortijdig opzeggen van de lopende overeenkomst zullen er extra kosten gemaakt worden, die niet te verhalen zijn.

Het beste advies is om nooit telefonisch ergens akkoord op te geven, ook niet op het uitbrengen van een offerte. Heeft u twijfels over iemand die belt met een aanbieding of zijn er andere vragen over de energiemarkt? Neem dan contact op via 0299-820 970 of via info@inkopermkb.nl.

Inkoopvoordeel bij Inkoper MKB

RAI CarrosserieNL heeft een samenwerking met inkooporganisatie INKOPER MKB. Doelstelling van deze samenwerking is om de aangesloten carrosserie- en trailerbouwbedrijven te helpen hun rendement te verbeteren door middel van betere inkoopcondities. Deze inkooporganisatie verzorgt sinds 2014 voor een groeiend aantal carrosseriebouw bedrijven de inkoopcondities voor onder meer lasgassen, afvalinzameling, bedrijfskleding of energie.

Door het afsluiten van collectieve contracten worden besparingen gerealiseerd van 15 tot 35%, waarbij het volledige opzeg- en aanmeldingsproces wordt verzorgd en continu de markt wordt gemonitord. Dit kost u als carrosseriebedrijf dus geen tijd en energie.

Besparingsscan
RAI CarrosserieNL biedt u GRATIS de Besparingsscan aan. De Besparingsscan geeft u een kort en overzichtelijk inzicht in uw inkoop voor bv. uw lasgassen. Al 40 leden van de RAI CarrosserieNL gingen u voor en maken nu gebruik van actief contractbeheer door INKOPER MKB.

Koninklijke RAI Vereniging

, Koninklijke RAI Vereniging

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!