Uw besparing, onze zorg!

Nieuwe energiebelastingen 2018

Vanuit de overheid wordt het verlagen van het energieverbruik bij bedrijven en particulieren gestimuleerd. Dit wordt gestimuleerd door het heffen van belastingen op het verbruik. Op de levering van elektriciteit en gas wordt energiebelasting en opslag duurzame energie geheven. Deze belastingen worden vanuit de overheid bepaald en kunnen aan het begin van het kalenderjaar worden aangepast. Ook voor 2018 is dit het geval. Vanuit INKOPER MKB lichten we graag de belastingen toe en brengen wij u op de hoogte van de tariefswijzigingen.

Energiebelasting & opslag duurzame energie

De energiebelasting en opslag duurzame energie die de overheid in rekening brengt, wordt verrekend via uw energieleverancier. Deze belastingen zijn dus bij iedere energievergelijk gelijk. De hoeveelheid energiebelasting en opslag duurzame energie die u dient af te dragen is gekoppeld aan uw verbruik. Des te meer elektriciteit of gas u verbruikt hoe meer u aan belastingen afdraagt.

De belastingen zijn opgebouwd uit staffels. Dit houdt in dat bij een hoger verbruik u in een andere belastingschijf terecht komt. Bij een hoog verbruik van elektriciteit en/of gas worden de energiebelastingen lager op het moment dat u in een hogere verbruiksschijf terecht komt.

De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is een stimuleringsmaatregel om investeringen in duurzame energie te bevorderen. Ook voor de Opslag Duurzame Energie geldt dat deze gekoppeld is aan het verbruik van elektriciteit en aardgas net zo als de energie belasting. Ook de Opslag Duurzame energie is opgedeeld in verbruiksschijven.

Tarieven

In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwe tarieven voor de energiebelasting en opslag duurzame energie. Deze tarieven kunnen zoals eerder aangegeven ieder kalenderjaar worden aangepast. Onderstaand hebben wij de belastingschijven weergegeven met daarbij de nieuwe tarieven met de stijgingspercentages ten opzichte van 2017 vermeld. De grootste stijging is te vinden in de Opslag Duurzame Energie. Over deze belastingen valt helaas niet te onderhandelen.

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) Energiebelasting* % t.o.v. 2017 Opslag duurzame energie % t.o.v. 2017
Zone 1: 1 – 10.000 kWh € 0,10458 3,24% € 0,01320 78,38%
Zone 2: 10.001 – 50.000 kWh € 0,05274 7,61% € 0,01800 46,34%
Zone 3: 50.001 – 10.000.000 kWh € 0,01404 7,59% € 0,00480 45,45%
Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting* % t.o.v. 2017 Opslag Duurzame Energie % t.o.v. 2017
Zone 1: 0 – 170.000 m3 € 0,26001 3,00% € 0,02850 79,25%
Zone 2: 170.001 – 1.000.000 m3 € 0,06464 4,01% € 0,01060 43,24%
Zone 3: 1.000.001 – 10.000.000 m3 € 0,02355 3,97% € 0,00390 44,44%

* Verhoogd met indexatie

Sinds 2010 ben ik al klant bij INKOPER MKB. Zij regelen onze zaken voor wat betreft de producten waar ik zelf geen tijd aan wil besteden.
Vorig jaar is INKOPER MKB gestart met het gefaseerd inkopen van mijn energie. Hierdoor koopt INKOPER MKB rechtstreeks op de energiebeurs mijn energie in, waardoor ik vorig jaar weer 8% op mijn energiekosten bespaard heb. Ik ben erg blij met het behaalde resultaat en dat zij alles regelen. Ik krijg alleen de informatie die voor mij van belang is, zodat ik altijd op de hoogte ben wat er gaat gebeuren.

Janette Snel, Autobedrijf Jan Snel B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!