Uw besparing, onze zorg!

Energie inkoop 2024

INKOPER MKB houdt de energiemarkt dagelijks in de gaten voor onze bestaande klanten. In week 40 hebben wij alle bestaande klanten met een energieovereenkomst de eerste aanbieding voor het verlengen van het energiecontract toegestuurd. Op dit moment staat de energiemarkt voor de energie inkoop 2024 stabiel. Zaken die hier mede invloed op hebben zijn:

 • Zeer zachte nazomer en begin van de herfst. Hierdoor is er weinig vraag naar gas voor productie van warmte/elektriciteit.
 • De aanvoer van LNG (Liquefied Natural Gas) richting Europa is op dit moment stabiel.
 • Gasvoorraden zijn in Europa voldoende gevuld, waardoor de komende winter minder onzekerheden zijn. De kans op gas tekorten in de komende winter (2023/2024) zijn daarmee significant afgenomen.
 • De kerncentrales in Frankrijk zijn weer volledig inzetbaar.

Voor de inkoop van energie zijn er voor 2024 vier opties voor de verlenging van bestaande contracten. Onderstaand zijn de opties welke in week 40 (2023) naar bestaande leden verstuurd weergegeven.

Optie 1: Energie inkoop vastleggen volume 2024

Deze optie betreft het vastleggen van de energie inkoop voor 2024. Deze overeenkomst geldt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.

Voordelen:

 • Bij stijging van de energiemarkt staan tarieven vast.
 • De energietarieven staan op dit moment ruim 50% lager t.o.v. 2023. Door vast te leggen van grote volumes extra inkoopvoordeel.
 • Zekerheid voor veel lagere energiekosten aankomend jaar.
 • Indien u zonnepanelen heeft is dit de beste keuze. Er wordt voor 2024 bij een kleinverbruik aansluiting gesaldeerd over het gehele jaar.

Nadelen:

 • De energietarieven dalen niet indien de markttarieven gedurende 2024 dalen.

Ons advies:

Zet nu uw energie voor 2024 vast voor 1 jaar. De markt staat t.o.v. begin dit jaar aanzienlijk laag en geruime tijd stabiel. De verwachtingen zijn dat de aankomende koudere periode de energietarieven negatief beïnvloeden.

Optie 2: Variabele inkoop 2024

Deze optie betreft het inkopen van energie op basis van tarieven die per 3 of 6 maanden worden bijgesteld. Variabele tarieven worden veel toegepast indien de energiekosten niet van grote invloed zijn op de totale kosten.

Voordelen:

 • Bij een dalende energiemarkt, dalen de tarieven stapsgewijs mee.
 • Bij kleinverbruik aansluitingen vrijheid om over te kunnen stappen.

Nadelen:

 • Bij een stijging van de energiemarkt, stijgen de tarieven ook.
 • Gemiddeld zijn de variabele tarieven hoger i.v.m. risicotoeslag die energieleveranciers hanteren.
 • Geen inzicht in de energiekosten voor het jaar.
 • Grootverbruik aansluitingen hebben wel een jaarcontract met variabele tarieven.

Ons advies:

Variabele tarieven zijn alleen interessant indien een pand leeg staat, binnenkort verkocht/verhuurd wordt of dat er keuzevrijheid is gewenst.

Optie 3: Overige contractvormen

Naast het door INKOPER MKB geadviseerde vaste contract zijn er ook nog andere mogelijkheden inzake het afsluiten van energiecontracten. Deze contracten zijn allen maatwerk contracten. Indien u interesse heeft in een van de onderstaande contractvormen dan zal dit persoonlijk voor u uitgewerkt worden.

Flexibel contract: De energietarieven worden voor elektriciteit per uur vastgelegd. De gastarieven worden dagelijks bepaald. Deze tarieven zijn afhankelijk van de op dat moment geldende energiebeurs. Slimme meters zijn vereist om dit contract aan te gaan. Daarnaast ontvangt u maandelijks een afrekening.

Meerjaren contract: Wenst u meer zekerheid voor de lange termijn? Dan kunnen wij ook contracten met vaste energietarieven voor 3 of 5 jaar vastzetten.

Optie 4: Later inkoop moment kiezen

Wenst u op een later tijdstip uw keuze te maken? Dat kan ook natuurlijk! In november volgt sowieso een nieuw voorstel indien er geen keuze is gemaakt. Op dat moment kunt u weer een keuze maken. Wilt u op een ander moment een voorstel ontvangen dan kunt u deze altijd bij ons opvragen.

Heeft u vragen inzake de energieinkoop voor 2024? Neem dan contact op met INKOPER MKB via 0299-820970 of per mail via info@inkopermkb.nl.

Heerlien & Adema is een full-service jachtwerf. Dit houdt in dat alle soorten en type schepen bij ons terecht kunnen voor onderhoud, restauratie of een complete refit. Bij het onderhouden, restaureren of refitten van de schepen komen er vele afvalstromen vrij. Om te zorgen dat deze afvalstromen op de juiste wijze ingezameld en gerecycled of verwerkt kunnen worden hebben wij INKOPER MKB in de arm genomen. 

Zij denken met ons mee hoe lijmen, kitten, verfresten, afgewerkte olie en andere vrijgekomen afvalstromen afgevoerd kunnen worden. Door het onder te brengen bij INKOPER MKB hebben we één vast aanspreekpunt voor dit product. Waarbij scherpe tarieven en goede inzamelvoorwaarden worden gewaarborgd. Daarnaast hebben wij ook de milieuboekhouding voor de desbetreffende instanties goed op orde. Kwaliteit en degelijkheid is voor ons zelfsprekend en dat hebben we ook gevonden bij INKOPER MKB als inkooppartner.

Harry Adema, Heerlien & Adema – Full-service jachtwerf

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!