Uw besparing, onze zorg!

Blusmiddelen controleren noodzakelijk? Hierbij de feiten op een rij:

Blusmiddelen zijn binnen uw organisatie als het goed is aanwezig. Maar wat zijn nu de eisen die aan het keuren en onderhouden van de blusmiddelen gesteld worden?  

In dit artikel vindt u antwoord op de volgende vragen:

 • Is het keuren van blusmiddelen verplicht?
 • Wat is de frequentie waar de blusmiddelen in gekeurd dienen te worden?
 • Welke soorten blusmiddelen zijn er?
 • Tips voor brandpreventie:
 • Het onderhoud aan uw blusmiddelen ook goed inregelen?

Is het keuren van blusmiddelen verplicht?

In Nederland is het keuren van blusmiddelen verplicht volgens de Arbowet en het Bouwbesluit. Deze wet- en regelgeving vereist dat werkgevers de veiligheid en gezondheid van hun werknemers waarborgen, inclusief het beschikbaar stellen en onderhouden van adequate blusmiddelen. Het regelmatig laten keuren van blusmiddelen zoals brandblussers, -haspels en blusleidingen is essentieel om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren in geval van brand. Deze keuringen worden meestal uitgevoerd door gecertificeerde keuringsinstanties.

CO2 brandblusser aan de muur in een kantoorruimte.
Een CO2 brandblusser voor vloeistoffen en elektrische apparatuur, en een poederblusser voor vaste stoffen, vloeistoffen, en gassen.

Wat is de frequentie waar de blusmiddelen in gekeurd dienen te worden?

De frequentie van het keuren van blusmiddelen kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type blusmiddel, de omgeving waarin het wordt gebruikt, en de lokale regelgeving. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

 • Draagbare brandblussers: Deze moeten in Nederland jaarlijks worden gekeurd volgens de NEN 2559 norm. Na tien jaar moet een brandblusser uitgebreid worden gekeurd en eventueel gereviseerd of afgekeurd worden.
 • Blusleidingen en andere vaste blusinstallaties: Deze moeten ook regelmatig worden gekeurd volgens specifieke normen, zoals de NEN 1594 voor droge blusleidingen en de NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels. De exacte keuringsfrequentie kan variëren afhankelijk van de specifieke installatie.

Het is belangrijk om te controleren welke specifieke eisen en richtlijnen van toepassing zijn in jouw regio en voor de specifieke blusmiddelen die je gebruikt. Ook is het verstandig om de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant te raadplegen voor specifieke aanbevelingen met betrekking tot het onderhoud en de keuring van blusmiddelen. Ook een verzekeraar kan afwijkende eisen stellen aan het keuren van de blusmiddelen.

Welke soorten blusmiddelen zijn er?

Er zijn verschillende soorten blusmiddelen die worden ingezet om verschillende soorten branden te bestrijden. De keuze voor het juiste blusmiddel hangt af van het type brand, de omgeving en andere factoren.

Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten brandblusmiddelen:

 • Water: Water is een van de meest voorkomende blusmiddelen en wordt gebruikt om branden van vaste stoffen (brandklasse A) te blussen. Het kan worden gebruikt in de vorm van een brandslang, brandblusser of sprinklersysteem.
 • Schuim: Schuimblussers en schuimconcentraten worden gebruikt voor branden van vaste stoffen (brandklasse A) en branden van vloeistoffen (brandklasse B). Het schuim vormt een afdekkende laag die zuurstof afsnijdt van de brandhaard.
 • Poeder: Poederblussers bevatten chemische poeders en worden gebruikt voor branden van vaste stoffen (brandklasse A), branden van vloeistoffen (brandklasse B) en branden van gassen (brandklasse C). Ze zijn effectief, maar kunnen nevenschade veroorzaken en zijn niet geschikt voor gebruik in gesloten ruimtes vanwege de beperkte zichtbaarheid.
 • Koolstofdioxide (CO2): CO2-blussers bevatten koolstofdioxide gas dat wordt gebruikt om branden van vloeistoffen (brandklasse B) en branden van elektrische apparatuur (brandklasse E) te blussen. Het CO2-gas verdringt zuurstof en verstikt de brand.
 • Natuurlijk gas: Bij branden van klasse D, die metaalbranden omvatten, kan natuurlijk gas of speciale poeders worden gebruikt om de brand te blussen.
 • Halon: Halon-blussers werden vroeger veel gebruikt vanwege hun effectiviteit bij het blussen van verschillende soorten branden, maar ze zijn geleidelijk aan vervangen vanwege hun schadelijke effecten op het milieu.

De keuze voor het juiste blusmiddel moet worden gebaseerd op een risicoanalyse en moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en normen voor brandveiligheid.

Poederblusser op een standaard in een werkplaats.
Een poederblusser, geschikt voor het blussen van branden van vaste stoffen, vloeistoffen, en gassen.

Tips voor Brandpreventie:

De brandveiligheid van uw bedrijf begint bij een goede brandpreventie. Voor een goede brandpreventie dienen er een aantal voorzieningen aanwezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het juiste aantal brandblussers. Zo zijn er nog een aantal andere voorzieningen die een uitbrekende brand kunnen opvangen.

 • Rookmelders installeren: Plaats rookmelders in de bedrijfsruimtes. Test deze regelmatig en vervang de batterijen minstens één keer per jaar.
 • Brandblussers en blusdekens: Zorg voor goed werkende brandblussers en blusdekens in de werkplaats. Zorg ervoor dat je weet hoe je ze moet gebruiken.
 • Elektrische veiligheid: Controleer regelmatig de bedrading, stopcontacten en elektrische apparaten op tekenen van slijtage of oververhitting. Gebruik geen beschadigde snoeren en overbelast stopcontacten niet.
 • Roken: Rook niet inpandig. Zorg voor veilige asbakken en doof sigarettenpeuken volledig voordat deze worden weggegooid.
 • Veilige opslag: Bewaar brandbare materialen zoals schoonmaakmiddelen, verf en benzine op een veilige plaats, bij voorkeur buiten en uit de buurt van warmtebronnen.
 • Voorbereid zijn: Maak een noodplan voor het geval er toch brand uitbreekt. Onderhoud van verwarmingssystemen: Laat verwarmingsinstallaties zoals cv-ketels en open haarden regelmatig controleren en onderhouden door een professional.

Door deze tips te volgen en bewust te zijn van mogelijke brandgevaren, kun je de kans op brand in je huis aanzienlijk verminderen.

Het onderhoud aan uw blusmiddelen ook goed inregelen?

INKOPER MKB kan uw onderneming ontzorgen in het onderhoud en controleren van uw bestaande blusmiddelen. Ook het leveren of volledig inrichten van uw bedrijfspand volgens de normen van het bouwbesluit. Natuurlijk tegen scherpe tarieven.

Check hier voor meer informatie:

Wij ondernemen ruim 50 jaar, waarbij wij al 10 jaar gebruik maken van de diensten van INKOPER MKB. Met onze activiteiten zoals verkopen, onderhouden, reviseren van scheepsmotoren voor pleziervaartuigen en actief op het gebied van powerboat racing (meerdere Europese titels en een wereldtitel),  willen wij ons zo min mogelijk bezig houden met de facilitaire zaken om het bedrijf draaiend te houden.

Daarvoor hebben we INKOPER MKB in de hand genomen. Zij regelen voor ons de afvalinzameling, energie, verzekeringen en hebben ons geadviseerd bij de levering en plaatsing van zonnepanelen. Doordat wij een partij hebben die ons van de juiste adviezen bedient en daarnaast scherpe tarieven en contractvoorwaarden levert, kunnen wij ons focussen op onze kernactiviteiten. Super gemakkelijk zo’n inkooppartner.

Jan-Cees Korteland, Jan Korteland Watersport

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!