Uw besparing, onze zorg!

Afvalinzameling tijdens winterse omstandigheden

Deze en komende week blijft het weer over het algemeen ongunstig om de afvalinzameling op de gebruikelijk wijze uit te voeren. U begrijpt dat de veiligheid van de medewerkers en overige weggebruikers zeer belangrijk is. Daarom rijden de afvalinzamelaars enkel bij daglicht (vanaf 08.00 uur ’s ochtends) met de inzamelvoertuigen.

De afvalinzamelaars doen het uiterste om de dienstverlening te blijven continueren. Er wordt gerekend op uw begrip wanneer dat door omstandigheden helaas niet altijd lukt.

Voor het veilig kunnen ledigen of wisselen van containers en inzamelmiddelen zullen de inzamelaars de situatie ter plekke beoordelen. U kunt daarbij helpen bij het aanbieden van deze containers en inzamelmiddelen en vragen u om:

  • Uw rolcontainer(s) en andere type inzamelmiddelen zoveel als mogelijk (m.n. ’s nachts) binnen te plaatsen, zodat het afval niet vast vriest in de containers.
  • Uw rolcontainer(s) op de dag van lediging bij de openbare weg aan te bieden en ervoor te zorgen dat deze sneeuw- en ijsvrij kan worden verplaatst.
  • Uw eventueel afsluitbare containers vooraf te openen om bevriezing van het slot overdag te voorkomen.

Heeft u vragen over uw afvalinzameling? Bel INKOPER MKB op 0299-820 970 of mail naar info@inkopermkb.nl.

Afvalmanagement en Duurzaam Ondernemen!

Binnen onze dagelijkse operationele zaken blijkt het lastig de ontwikkelingen, inzake duurzaam ondernemen en afvalmanagement, bij te houden. INKOPER MKB heeft voor ons de huidige situatie qua afvalstromen tegen het licht gehouden en mogelijkheden tot optimalisatie in een helder voorstel uitgewerkt.

Met de implementatie, verwerken opdrachten en het beheer van het afvalmanagement nemen zij ons veel werk uithanden. Naast de bespaarde tijd is een vermindering afvalkosten reeds zichtbaar en dragen wij ons steentje bij aan een duurzame verwerking van afval!

Wij kunnen ons weer focussen op de vervaardiging van unieke automobielen, terwijl het afvalmanagement bij INKOPER MKB in goede handen is!

Sven Kramer, Donkervoort Automobielen B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!